Warning: unlink((.*)): No such file or directory in /home/bangeletd/domains/bangele.tavodarzelis.lt/public_html/wp-includes/plugin.php on line 469

Warning: file_get_contents(about.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/bangeletd/domains/bangele.tavodarzelis.lt/public_html/wp-includes/plugin.php on line 472
» 10. Teikiama pagalba Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Meniu

10. Teikiama pagalba

Įstaigoje dirba logopedė metodininkė Laima Volbikienė, kuri teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų bei konsultaciją tėvams (globėjams), pedagogams.

Socialinius, emocinius, gyvenimo įgūdžius vaikams, bendradarbiaujant su vaiko tėvais (globėjais), pedagogais, padeda ugdytis socialinė pedagogė Daina Grigaitienė.
Socialinė pedagogė konsultuoja tėvus (globėjus), pedagogus socialinės pedagoginės pagalbos vaikui teikimo klausimais, numato pagalbos teikimo vaikui būdus bei formas. Siekdama užtikrinti vaiko gerovę, saugumą, padeda jam adaptuotis lopšelyje – darželyje, moko būti grupės nariu, draugu.

Veikia Vaiko gerovės komisija, kurioje svarstomi vaiko, turinčio kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos sutrikimų, specialiosios pagalbos teikimo klausimai.

Pirmininkė Rima Piniauskienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai: logopedė, grupių auklėtojos.

Ikimokyklinio ugdymo meninio ugdymo mokytoja Laura Bielskytė ugdo muzikai gabius vaikus, kurie pristato muzikinius pasirodymus ne tik įstaigoje, bet ir dalyvauja Šiaulių mieste ir Šiaulių apskrityje organizuojamose meniniuose renginiuose.

Informacija atnaujinta — 2019/05/13 | << ATGAL
© 2023 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS