Meniu

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORĖS DALIOS DAMBRAUSKIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

  2020 METAI:      

Vadovaujantis “Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų”, patvirtintų LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriaus parengta 2019 m. veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje www.bangele.tavodarzelis.lt  ir pateikiama svarstyti įstaigos bendruomenei ir įstaigos tarybai.
Įstaigos bendruomenė per 10 dienų (iki 2020-01-27) nuo Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ metų veiklos ataskaitos paskelbimo, turi teisę pateikti pasiūlymus dėl jos vertinimo įstaigos tarybai.
Pasiūlymus galite siųsti įstaigos tarybos pirmininkei, Vaidai Jančenkovienei, el.p. marcikute@gmail.com

 

2019 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

 

2019 METAI:

 

2019 METŲ VEIKLOS UŽDUOTYS, REZULTATAI IR RODIKLIAI_

2018 M. VEIKLOS ATASKAITA

 

© 2020 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS