Warning: unlink((.*)): No such file or directory in /home/bangeletd/domains/bangele.tavodarzelis.lt/public_html/wp-includes/plugin.php on line 469

Warning: file_get_contents(about.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/bangeletd/domains/bangele.tavodarzelis.lt/public_html/wp-includes/plugin.php on line 472
» 11. Priėmimas į įstaigą Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Meniu

11. Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.

PRAŠYMO PATEIKIMO NUORODA DĖL VAIKO REGISTRAVIMO Į EILĘ ĮSTAIGOS DUOMENŲ BAZĖJE. (T-87_tvarkos_aprašo_priedas).

Grupes formuoja įstaigos vadovas pagal:

1. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-04-01 sprendimu Nr.T-87;

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2022-09-01 sprendimą Nr. T-327 „Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašo patvirtinimo“.


SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-459 „DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

Priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo Šiaulių miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose tvarkos aprašas

 

 

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

 

Informacija atnaujinta — 2022/11/22 | << ATGAL
© 2023 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS