Meniu

11. Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.

PRAŠYMO PATEIKIMO NUORODA DĖL VAIKO REGISTRAVIMO Į EILĘ ĮSTAIGOS DUOMENŲ BAZĖJE. (T-87_tvarkos_aprašo_priedas).

Grupes formuoja įstaigos vadovas pagal:

1. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021-04-01 sprendimu Nr.T-87;

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimą Nr. T-53 „Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimus (2018-05-03 Nr. T-159, 2019-12-12 Nr. T-460).

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 12 D. SPRENDIMO NR. T-459 „DĖL VAIKŲ REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2017-02-23 Nr. T-53

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-53, 2018-05-03 Nr. T-159

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D.  PATVIRTINIMO Nr. T-53, 2019-12-12 Nr. T-460

 

 

 

 

 

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

 

Informacija atnaujinta — 2021/12/08 | << ATGAL
© 2022 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS