Meniu

11. Priėmimas į įstaigą

Vaikai priimami ištisus metus pateikiant specialią prašymo formą. Ugdymas lopšelyje-darželyje yra mokamas. Nustatytais atvejais tėvai arba globėjai nuo mokesčio yra dalinai arba visiškai atleidžiami, smulkiau apie tai galite skaityti skyriuje „Paslaugų kainoraštis”.

PRAŠYMO FORMA. „Dėl vaiko registravimo į eilę įstaigos duomenų bazėje“ T-459_tvarkos_aprašo_priedas.

Grupes formuoja įstaigos vadovas pagal:

1. Šiaulių miesto savivaldybės vaikų registravimo ir priėmimo į Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigas, vykdančias ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2019-12-12 sprendimu Nr.T-459;

2. Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017-02-23 sprendimą Nr. T-53 „Dėl priėmimo į priešmokyklinio ugdymo grupes tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir jo pakeitimus (2018-05-03 Nr. T-159, 2019-12-12 Nr. T-460).

REGISTRAVIMO IR PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGAS, VYKDANČIAS IKIMOKYKLINIO IR (AR) PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMAS  NR. T-459

T-459_TVARKOS APRAŠAS

SPRENDIMAS DĖL PRIĖMIMO Į PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO, 2017-02-23 Nr. T-53

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D. SPRENDIMO NR. T-53, 2018-05-03 Nr. T-159

SPRENDIMAS DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 23 D.  PATVIRTINIMO Nr. T-53, 2019-12-12 Nr. T-460

 

 

 

 

 

Prašymo dėl išbraukimo iš grupės sąrašų forma

Prašymo dėl perkėlimo į kitą grupę forma

 

Informacija atnaujinta — 2020/01/03 | << ATGAL
© 2020 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS