Meniu

9. Paslaugos. Paslaugų kainoraštis

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021-12-23 SPRENDIMAS Nr. T-504 „Dėl maitinimo organizavimo švietimo įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“

SPRENDIMAS Dėl maitinimo organizavimo tvarkos parašo patvirtinimo

MAITINIMO ORGANIZAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO IR ATSISKAITYMO UŽ MAITINIMO PASLAUGAS ŠIAULIŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE “BANGELĖ“ TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO ĮSAKYMAS

DĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ĮsakymoDĖL MAITINIMO ORGANIZAVIMO IKIMOKYKLINIO UGDYMO, BENDROJO UGDYMO MOKYKLOSE IR VAIKŲ SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ aktuali redakcija ir pakeitimų nuoroda  https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.3B14F18E2B3C/MwfgVmYBmU

 

EINAMOSIOS  SAVAITĖS VALGIARAŠČIAI

2020-2021 m. m. EINAMOSIOS SAVAITĖS VALGIARAŠTIS  DARŽELIAMS

 

 

PASTABA:   Lopšelis-darželis „Bangelė“ pasilieka teisę atlikti nereikšmingus maisto produktų keitimus – pakeisti vieną, tos pačios maisto produktų grupės  produktą kitu, kai mitybinė vertė neblogėja, o energinė vertė pasikeičia ne daugiau kaip 10 procentų.

 

 

Atlyginimo dydis už vaiko išlaikymą skaičiuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto savivaldybės sprendimu:

Savivaldybes_sprendimas

Savivaldybes_sprendimas_dėl_atlygio_už_vaikų_maitinimą 2018-11-08 Nr. T-385

Sprendimas Dėl atlyginimo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Šiaulių miesto savivaldybės švietimo įstaigose nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo SUVESTINĖ REDAKCIJA NUO 2021-07-02 SPRENDIMAS NR. T-385

Sprendimas Nr. T-456 (1) pakeitimas.

 

 

DĖL KREIPIMOSI DĖL SOCIALINĖS PARAMOS MOKINIAMS

Mokinių tvarka T-46_aprašas

Mokinių tvarkos aprašas T-46

 

 

 

 

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2021/12/31 | << ATGAL
© 2022 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS