Meniu

2. Naujienos

 • SVARBU! ATSAKINGO ASMENS (IKT KOORDINATORIAUS) KONTAKTINĖ INFORMACIJA

  INFORMUOJAME, kad nuo 2020 kovo 23 d. iki ugdymo nuotoliniu būdu pabaigos auklėtoja Dainora Kazlauskienė yra paskirta skaitmeninių technologijų administratore (IKT koordinatore) konsultuoti ugdytinių tėvus technologijų naudojimo klausimais. Esant poreikiui – kreiptis  darbo dienomis nuo 8,00 val. iki 17,00 val. Elektroninio pašto adresas: dainora.kazl@gmail.com Tel. Nr. 860723466  

  2020-03-23
 • Gripo epidemija Šiauliuose nuo 2020 m. kovo 5 d.

  Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl koronaviruso grėsmės nurodė savivaldybėms skelbti gripo epidemijas. ŠIAULIUOSE GRIPO EPIDEMIJA SKELBIAMA NUO 2020 M. KOVO 05 D.

  2020-03-06
 • Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo, forma nr. 027-1/a, pristatymo lopšeliui – darželiui

  Dėl sveikatos pažymos pristatymo ikimokyklinei įstaigai

  2019-06-03
 • Dėl Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių – darželių darbo vasarą

  Įsigaliojo naujas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-699. Prašome atkreipti dėmesį į šiuos punktus: 4. Tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu, lopšelio-darželio arba bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – mokykla), direktoriui pateikia prašymą pagal […]

  2019-05-27
 • TYMAI!

  Tymai_rekomendacijos ugdymo įstaigoms

  2019-04-23
 • 2 % PARAMA

  Mieli tėveliai, Dėkojame už Jūsų paramą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Bangelė“. 2019 m. pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio gavome 776,66 €. Gautos lėšos bus panaudotos vaikų žaidimų aplinkos lauke atnaujinimui. Prašome ir 2020 m. paremti lopšelį-darželį „Bangelė“ 1,2 % nuo pajamų mokesčio (GPM). Užpildykite ir pateikite nustatytą FR0512 prašymo formą elektroniniu […]

  2019-02-21
 • ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORĖS DALIOS DAMBRAUSKIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

    2020 METAI:       Vadovaujantis “Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų”, patvirtintų LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriaus parengta 2019 m. veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje […]

  2019-01-18
 • DĖKOJAME!

   Nuoširdžiai džiaugiamės ir dėkojame už Jūsų paramą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Bangelė“.  2018m. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio gavome 656,26 €. AČIŪ!

  2018-11-27
 • Laisvų vietų lopšelyje-darželyje NĖRA

  Laisvų vietų lopšelyje-darželyje NĖRA  

  2018-03-09
 • SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ TINKLAS „SVEIKA MOKYKLA“

    2018 m. nepaprasti – švenčiame Lietuvos valstybės 100-metį, o sveikatą stiprinančios mokyklos minės savo veiklos 25-metį. 1992 m. Europos Tarybos, Europos Bendrijos, Pasaulio sveikatos organizacijos Europos regiono biuro bendromis pastangomis pradėtas kurti Europos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklas. Lietuva oficialiai į šį tinklą buvo priimta 1993 m. Šiuo metu Lietuvos sveikatą stiprinančių mokyklų tinklui priklauso […]

  2018-02-27
Puslapis 1 iš 212
© 2020 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS