Warning: unlink((.*)): No such file or directory in /home/bangeletd/domains/bangele.tavodarzelis.lt/public_html/wp-includes/plugin.php on line 469

Warning: file_get_contents(about.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/bangeletd/domains/bangele.tavodarzelis.lt/public_html/wp-includes/plugin.php on line 472
» 7. Istorija, tradicijos ir aplinkos Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius
Meniu

7. Istorija, tradicijos ir aplinkos

Nuo 2022 m. rugsėjo 1 d. Šiaulių lopšelis-darželis „Bangelė“  reorganizuotas ir prijungtas prie Šiaulių Rėkyvos progimnazijos. Pavadinimas – Šiaulių Rėkyvos progimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Istorija

 

IMG_6031

Lopšelis-darželis „Bangelė“ įkurtas 1975 m. Tuo metu jis vadinosi lopšelis-darželis Nr. 3. Nuo 1993 m. rugsėjo 1 d. įstaiga reorganizuota į mokyklą-darželį „Bangelė“. Tuomet veikė keturios pradinės klasės ir trys lopšelio-darželio grupės. 1995 m. suteiktas darželio-mokyklos statusas. 1999 m. pradinės klasės iškeltos į Rėkyvos pagrindinę mokyklą. Darželyje-mokykloje „Bangelė“ atidarytos 6 grupės (1 ankstyvojo amžiaus, 3 ikimokyklinio amžiaus, 2 priešmokyklinio ugdymo). Tokia įstaigos veiklos struktūra išliko ir iki šiandienos. Nuo 2006 m. kovo 9 d. įstaigos pavadinimas pakeistas į lopšelį-darželį. Šiuo metu vaikai lavinami muzikai gabių vaikų ansamblyje, šokių kolektyve (4–6 metų vaikai), dailės būrelyje. Grupėse organizuojamos: ekologinio aplinkosauginio ugdymo, etnokultūros, meninė, vaidybos, sensorinio lavinimo papildomos veiklos. Nuo 1997 m. lopšelis-darželis įsijungė į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą „Sveika mokykla“. Parengta įstaigos sveikatos saugojimo ir stiprinimo programa „Sveikas darželis“, kuri integruojama į ugdomąją grupių veiklą.

 ??????????????????????????????????????????????????????????????

??????????????????????????????? ???????????????????????????????

 

 

??????????????????????????????????????????????????????????????

     ???????????????????????????????

Vizija

Moderni, geros reputacijos ikimokyklinio ugdymo įstaiga, kokybiškai ugdanti sveiką ir saugų, smalsų ir tyrinėjantį, pasitikintį savimi, bendraujantį ir bendradarbiaujantį, kuriantį vaiką.

 

Misija

Tenkinant individualius vaikų poreikius teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo paslaugas, nuolat tobulinantis, sudaryti sąlygas sveikos gyvensenos, ekologijos plėtrai. Būti atviriems pokyčiams, glaudžiai bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir šeima, teikti efektyvią pagalbą vaikui ir jo šeimai.

 

Filosofija

Vaiko ugdymas – vientisas procesas, paremtas saviaukla, pagarba vaikui, jo teisėms ir nepriklausomybei, natūralia vaiko prigimtimi bei jo sugebėjimu pačiam save kurti. Nuolat besikeičiančioje kūrybinėje įstaigos aplinkoje susidaro palankesnės aplinkybės ne tik vaiko asmenybei skleistis, bet ir darbuotojų kompetencijoms ugdytis bei asmeninės iniciatyvos skatinimui, didesnė tampa gerų ugdymo bei ugdymosi rezultatų tikimybė.

(Pagal E.Kantą)

 

Tradicijos

Neįsivaizduojame rudens be Rudenėlio, Duonelės švenčių ir Ikimokyklinukų rugsėjo, žiemos – be Adventinių vakarojimų ir kalėdinių linksmybių, pavasario – be Paukštelių sutikimo dienos ir žaismingos Pasakų savaitės. Mokslo metus užbaigiame „Vaikystės spindulėlio“ renginiais, priešmokyklinukų išlydėjimu į mokyklą ir ugdytinių išvykomis po įdomias Lietuvos vietoves. Tradicija yra tapusios ir kalendorinės metų šventės: Trijų karalių rytmetys, Vasario 16-ajai paminėti skirtas renginys „Man gera čia gyventi“, „Žiema, žiema, bėk, iš kiemo“, „Gurgu, gurgu važiuoju į turgų, „Rid, rid, rid rieda margučiai“.

 

Priešmokyklinio ugdymo tikslas.

Atsižvelgiant į kiekvieno vaiko patirtį, galias, ugdymosi poreikius, vadovaujantis humanistinėmis ir demokratinėmis vertybėmis, užtikrinti optimalią vaiko raidą, padėti pasirengti mokytis pagal pradinio ugdymo programą.

 

Ikimokyklinio ugdymo tikslas.

Atsižvelgiant į vaiko prigimtines galias, jo individualią patirtį, poreikius, vadovaujantis raidos dėsningumais, bendradarbiaujant su šeima, padėti vaikui išsiugdyti savarankiškumo, pagarbos sau ir kitiems, pozityvaus bendravimo, sveikos gyvensenos, gamtinės aplinkos ir savo šalies pažinimo, mokėjimo mokytis pradmenis.

 

???????????????????????????????OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

???????????????????????????????

 

MŪSŲ APLINKOS:

Daržas dėžėse „Sveikuolynas“

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauko „STEAM laboratorija“

 

 

 

 

 

 

 

 

Lauko dailės studija „Spalvotas kiemelis“

 

Lauko teatras „Obelų sode“

 

Poilsio erdvė „Pailsėkim, paplepėkim“

 

Lauko virtuvėlė „Pats sau šeimininkas“

 

„Miško takas“ (basų kojų takas „Vabzdžių viešbutis“

„Pasakų slėnis“

„Vėjų medis“

 

Autotrasa „Ratai“

 

KITOS MŪSŲ APLINKOS:

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2022/11/22 | << ATGAL
© 2023 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS