Meniu

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių – darželių darbo vasarą

Įsigaliojo naujas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-699.

Prašome atkreipti dėmesį į šiuos punktus:

4. Tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu, lopšelio-darželio arba bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – mokykla), direktoriui pateikia prašymą pagal Apraše patvirtintą formą (1 priedas) iki einamųjų metų gegužės 20 d. (pratęsta iki gegužės 27 d.)

5. Dėl prašyme nurodytos lopšelio-darželio lankymo vasaros laikotarpiu datos pakeitimo, tėvai (globėjai) turi raštu informuoti iki einamojo mėnesio 25 d.

7. Tėvų (globėjų), turinčių įsiskolinimų už vaiko išlaikymą įstaigoje, prašymai dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu netenkinami.

Darželių darbo vasaros laikotarpiu tvarkos aprašas

1 priedas (prašymas)

 

© 2020 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS