Meniu

4. Darbo laikas ir darbuotojai

Grupių darbo laikas 7.00 – 17.00 val.

Budinčios grupės darbo laikas 6.30 – 18.30 val.

KOLEKTYVAS

 

ADMINISTRACIJOS DARBO LAIKAS

Pirmadienį – ketvirtadienį 8.00 – 17.00

Penktadienį 8.00 – 15.45

Pietų pertrauka 12.00 – 12.45

 

ADMINISTRACIJA

Direktorė Dalia Dambrauskienė

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui  Rima Piniauskienė

Raštinės (archyvo) vedėja Ligita Stankuvienė

Vyr. buhalterė Romana Šapienė

Ūkio dalies vedėja Lina Ignotienė

VISUOMENĖS SVEIKATOS SPECIALISTĖ

Aušra Kašauskienė, tel.  8 676 84 665

El. p. ausra.kasauskiene@sveikatos-biuras.lt

 

DARBUOTOJŲ SĄRAŠAS

Bendras darbuotojų skaičius 31

Iš jų pedagoginių darbuotojų 14

Eilės Nr. Darbuotojo vardas, pavardė Pareigybė (-ės)pavadinimas,kvalifikacinė kategorija Darbuotojo kontaktinė informacija (tel., el. p.) Pastabos dėl vadavimo, laikinojo ar sezoninio darbo

ADMINISTRACIJA

1. Dalia Dambrauskienė Direktorė,II vadybinė 8 673 56 077, darzelis@bangele.mir.lt  
2. Rima Piniauskienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, II vadybinė, auklėtojo metodininko 8 652 49 982, darzelis@bangele.mir.lt  
3. Romana Šapienė Vyr. buhalterė (8 41)  392 791, r.sapiene@gmail.com  
4. Lina Ignotienė Ūkio dalies vedėja 8 673  51 176, darzelis@bangele.mir.lt  
5. Aušra Kašauskienė Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė    
6. Ligita Stankuvienė Raštinės (archyvo) vedėja 8 673  56 077, 8 629  84 457, darzelis@bangele.mir.lt  
7. Sigita Leonaitienė Apskaitininkė, maitinimo organizatorė
8 648  43 725, darzelis@bangele.mir.lt  

PEDAGOGINIAI DARBUOTOJAI

8. Daina Tetereva Auklėtoja 8 614  60 427, dainatetereva@mail.com  
9. Rūta Andriuškienė Auklėtoja 8 621  06 821, 23ruttike@gmail.com
 
10. Gintarė Kučinskaitė Auklėtoja 8 637  76 287, kucinskaite.gintare@gmail.com  
11. Rasa Kildonavičienė Auklėtoja, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo metodininko 8 611  19 251  
12. Rita Nemaniūnienė Priešmokyklinio ugdymo pedagogė, ikimok. ugd. auklėtojo metodininko 8 602  73 192  
13. Dainora Kazlauskienė Auklėtoja, vyresniojo ikimok. ugdymo auklėtojo 8 682  62 250, dainora.vaidziulyte@gmail.com  
14. Regina Sadauskienė Auklėtoja, vyresniojo ikimok. ugdymo auklėtojo 8 620  12 136, regina.sadauskiene@gmail.com  
15.  Toma Cedronienė Auklėtoja 8 684  26 726, toma.zubaviciute@gmail.com  Vaiko auginimo atostogose
16. Jolita Četyrkinienė Auklėtoja 8 653 96 272  
17. Rasa Raižytė Auklėtoja 8 672  62 739  
18. Daina Grigaitienė Socialinė pedagogė 8 614  13 644, daigrig@gmail.com
19. Laima Volbikienė Logopedė, logopedo metodininko 8 682  12 302
20. Laura Bielskytė Ikimokyklinio ugdymo, meninio ugdymo mokytoja 8 672  10 680  
21. Aušra Mikulienė Meninio ugdymo (dailės) mokytoja 8 652 29 604, mikulieneausra@gmail.com  
22. Justė Dambinskaitė Meninio ugdymo (dailės) mokytoja 8 610 64 239, djuste30@gmail.com
 23.
24.

APTARNAUJANTYSIS PERSONALAS

25. Tatjana Jagorkinienė Auklėtojo padėjėja 8 670  69 241
26. Nastė Vaitkienė Auklėtojo padėjėja 8 685  62 634  
27. Nijolė Doveikienė Auklėtojo padėjėja 8 657  59 578  
28. Irena Vaitkevičienė Auklėtojo padėjėja 8 675  26 019  
29. Augutė Nutautienė Auklėtojo padėjėja 8 684  77 362  
30. Mairita Balašauskienė Auklėtojo padėjėja, vaduoja Rasą Raižytę, auklėtojos padėjėją
8 623  08 552
31. Dovilė Agamalijeva Vyr. virėja 8 674  27 304
32. Audronė Šiaučiūnienė Virėja, vaduojanti vyr. virėją 8 609  68 092  Vaiko auginimo atostogose
33. Rasa Žukauskienė Virėja 8 610  12 353  
34. Aurimas Kontautas Darbininkas 8 637  73 154  
35. Nadežda Bojavik Valytoja, pagalbinė darbininkė 8 683  96 785  
36. Sigita Leonaitienė Apskaitininkė, kiemsargė 8 648  43 725  
37. Nijolė Gutauskienė Kiemsargė 8 628 36 985

 

 

 

Informacija atnaujinta — 2020/05/21 | << ATGAL
© 2020 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS