Meniu

3. Struktūra ir kontaktai

Įstaigos tipas – ikimokyklinio ugdymo skyrius

Ugdomoji kalba – lietuvių

Tel. +370 41 39 27 91

Mob. Tel. Nr. +370 673 56 077

El. paštas darzelis@bangele.mir.lt

Direktorius – Nerijus Kundrotas

Ikimokyklinio ugdymo skyriaus vedėja – Rima Piniauskienė

 

ORGANIZACINĖ STRUKTŪRA 2019

VEIKLOS ATASKAITOS:

DIREKTORIAUS VEIKLOS ATASKAITA 2021 m.

DIREKTORIAUS ATASKAITA 2020 m.

DIREKTORIAUS ATASKAITA 2019 m.

DIREKTORIAUS ATASKAITA 2018 m.

 

DĖL LOPŠELIO-DARŽELIO TARYBOS SUDĖTIES NUSTATYMO

 

ATOSTOGOS:

 

KOMANDIRUOTĖS:

NEDARBINGUMAS:

 

Į įstaigą ir iš jos vykti galima 4, 4a, 10 maršrutų autobusais.

DARBUOTOJŲ PAREIGYBIŲ APRAŠYMAI:

Direktoriaus

Direktoriaus pavaduotojo ugdymui

Ūkio dalies vedėjo

Raštinės (archyvo) vedėjo

Priešmokyklinio ugdymo pedagogo

Ikimokyklinio ugdymo auklėtojo

Logopedo

Socialinio pedagogo

Meninio ugdymo mokytojo (šokio, dailės, muzikos)

Specialiojo pedagogo

Auklėtojo padėjėjo

Maitinimo organizatoriaus

Vyriausio virėjo

Virėjo

Darbininko

Valytojo

Kiemsargio

 

Informacija atnaujinta — 2022/09/19 | << ATGAL
© 2022 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS