Meniu

2 % PARAMA

Mieli tėveliai,
Dėkojame už Jūsų paramą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Bangelė“. 2018 m. pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio gavome 656,26 €. Gautos lėšos bus panaudotos vaikų žaidimų aplinkos lauke atnaujinimui.
Prašome ir 2018 m. paremti lopšelį-darželį „Bangelė“ 2% nuo pajamų mokesčio (GPM). Užpildykite ir pateikite nustatytą FR0512 prašymo formą elektroniniu būdu iki 2019 m. gegužės 1 dienos arba perduokite užpildytą popierinę prašymo formą grupės auklėtojai iki 2019 balandžio 20 d. (prašymo formą rasite pas grupės auklėtoją, lopšelio-darželio internetiniame puslapyje www.bangele.tavodarzelis.lt arba VMI interneto svetainėje – www.vmi.lt )
Tikimės Jūsų geranoriškumo ir iš anksto visos bendruomenės vardu sakau Jums nuoširdų AČIŪ.

Direktorė Dalia Dambrauskienė

FR0512(2)

© 2020 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS