Meniu
13087020_1086702294721409_3422502598241577541_o

Naujienos

SVARBU! ATSAKINGO ASMENS (IKT KOORDINATORIAUS) KONTAKTINĖ INFORMACIJA

Data: 2020-03-23

INFORMUOJAME, kad nuo 2020 kovo 23 d. iki ugdymo nuotoliniu būdu pabaigos auklėtoja Dainora Kazlauskienė yra paskirta skaitmeninių technologijų administratore (IKT koordinatore) konsultuoti ugdytinių tėvus technologijų naudojimo klausimais. Esant poreikiui – kreiptis  darbo dienomis nuo 8,00 val. iki 17,00 val. Elektroninio pašto adresas: dainora.kazl@gmail.com Tel. Nr. 860723466  

Gripo epidemija Šiauliuose nuo 2020 m. kovo 5 d.

Data: 2020-03-06

Sveikatos apsaugos ministerija (SAM) dėl koronaviruso grėsmės nurodė savivaldybėms skelbti gripo epidemijas. ŠIAULIUOSE GRIPO EPIDEMIJA SKELBIAMA NUO 2020 M. KOVO 05 D.

Dėl vaiko sveikatos pažymėjimo, forma nr. 027-1/a, pristatymo lopšeliui – darželiui

Data: 2019-06-03

Dėl sveikatos pažymos pristatymo ikimokyklinei įstaigai

Dėl Šiaulių miesto savivaldybės lopšelių – darželių darbo vasarą

Data: 2019-05-27

Įsigaliojo naujas ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ DARBO VASAROS LAIKOTARPIU TVARKOS APRAŠAS, patvirtintas Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. A-699. Prašome atkreipti dėmesį į šiuos punktus: 4. Tėvai (globėjai) dėl vaiko lankymo lopšelį-darželį vasaros laikotarpiu, lopšelio-darželio arba bendrojo ugdymo mokyklos, vykdančios priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – mokykla), direktoriui pateikia prašymą pagal […]

TYMAI!

Data: 2019-04-23

Tymai_rekomendacijos ugdymo įstaigoms

2 % PARAMA

Data: 2019-02-21

Mieli tėveliai, Dėkojame už Jūsų paramą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Bangelė“. 2018 m. pagal LR labdaros ir paramos įstatymą 2% nuo gyventojų pajamų mokesčio gavome 656,26 €. Gautos lėšos bus panaudotos vaikų žaidimų aplinkos lauke atnaujinimui. Prašome ir 2018 m. paremti lopšelį-darželį „Bangelė“ 2% nuo pajamų mokesčio (GPM). Užpildykite ir pateikite nustatytą FR0512 prašymo formą elektroniniu būdu […]

ŠIAULIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „BANGELĖ“ DIREKTORĖS DALIOS DAMBRAUSKIENĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITOS

Data: 2019-01-18

  2020 METAI:       Vadovaujantis “Valstybinių ir savivaldybių švietimo įstaigų (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų veiklos vertinimo nuostatų”, patvirtintų LR švietimo ir mokslo ministro 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. V-279, 10 ir 14 punktais, Šiaulių lopšelio-darželio „Bangelė“ direktoriaus parengta 2019 m. veiklos ataskaita, skelbiama viešai internetinėje svetainėje […]

DĖKOJAME!

Data: 2018-11-27

 Nuoširdžiai džiaugiamės ir dėkojame už Jūsų paramą Šiaulių lopšeliui-darželiui „Bangelė“.  2018m. pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą 2 procentus nuo gyventojų pajamų mokesčio gavome 656,26 €. AČIŪ!

© 2020 Šiaulių l-d „Bangelė“
NEĮGALIESIEMS